Phép chia có dư lớp 5

     

Để kiếm tìm số dư vào phép chia gồm số thập phân tương đối dễ dàng nếu những em nắm được giải pháp chia số thập phân và xác định vị trí của dấu phẩy.

Bạn đang xem: Phép chia có dư lớp 5

Trong phép chia tất cả số thập phân thì số dư gồm thể là số thập phân.

Và những em cần ghi nhớ những gạch đầu mẫu dưới đây.

– Số lượng chữ số trong phần thập phân của số dư bằng tổng số lượng những chữ số vào phần thập phân của số phân tách và thương.

– Dấu phẩy của số dư phải thẳng cột với dấu phẩy của số bị chia.

– Nếu sản phẩm nào của phần thập phân trong số dư còn thiếu thì thêm chữ số 0 vào hàng đó.

Cụ thể về phương pháp xác định (tìm) số dư vào phép phân tách số thập phân các em đọc ví dụ dưới đây để nắm rõ.

Ví dụ 1: tìm kiếm số dư trong phép chia 5,29 : 4 khi thương chỉ lấy đến nhị chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: tìm số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị chia xuống thì phần thập phân khuyết sản phẩm phần mười đề xuất ta thêm 0 vào mặt hàng đó.

Vậy số dư vào phép phân tách đó là 0,01

Thử lại: 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 (đúng).

Cách 2: Số lượng các chữ số trong phần thập phân của số phân tách và thương là:

0 + 2 = 2 (chữ số)

Vậy số dư vào phép phân tách đó là 0,01

Thử lại: 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 (đúng).

Ví dụ 2: Hãy tìm số dư trong phép chia 43 : 52 lúc thương chỉ lấy đến cha chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: tìm số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị chia xuống thì phần thập phân khuyết hàng phần mười cần ta thêm 0 vào hàng đó.

Vậy số dư vào phép phân chia đó là 0,048.

Thử lại: 0,826 × 52 + 0,048 = 43 (đúng).

Cách 2: Số lượng các chữ số vào phần thập phân của số phân chia và thương là:

0 + 3 = 3 (chữ số)

Vậy số dư vào phép phân chia đó là 0,048.

Thử lại: 0,826 × 52 + 0,048 = 43 (đúng).

Ví dụ 3: Hãy tìm kiếm số dư trong phép phân chia 16593 : 125,2 lúc thương chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: search số dư:

Cách 1: Đây là phép phân tách một số tự nhiên mang đến một số thập phân phải ta coi số tự nhiên đó là số thập phân cơ mà phần thập phân bằng 0 (16593 = 16593,0) để xác định số dư.

Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị phân chia xuống thì phần thập phân là 244, phần nguyên là 0. Bởi vì đó số dư trong phép chia đó là 0,244.

Thử lại: 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 (đúng).

Cách 2: Số lượng các chữ số vào phần thập phân của số phân chia và thương là:

1 + 2 = 3 (chữ số)

Vậy số dư vào phép chia đó là 0,244.

Xem thêm: 15+ Mẫu Bảng Đánh Giá Năng Lực Cá Nhân Viên, Bảng Đánh Giá Năng Lực Cá Nhân

Thử lại: 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 (đúng).

Ví dụ 4: Hãy tìm số dư vào phép chia 19,73 : 5,8 lúc thương lấy đến bốn chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: Thực hiện phép chia:

*

Bước 2: kiếm tìm số dư:

Cách 1: Chiếu thẳng dấu phẩy ban đầu ở số bị phân tách xuống thì phần thập phân khuyết hàng phần mười, sản phẩm phần trăm cùng hàng phần nghìn đề xuất ta thêm 0 vào tía hàng đó.

Vậy số dư vào phép phân tách trên là 0,00014.

Thử lại: 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 (đúng).

Cách 2: Số lượng các chữ số trong phần thập phân của số phân chia và thương là:

1 + 4 = 5 (chữ số)

Vậy số dư trong phép chia trên là 0,00014.

Thử lại: 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 (đúng).

Ví dụ 5: sau thời điểm thực hiện phép chia:

*

– Bạn Xuân nói: phép chia này còn có số dư là 1.

– Bạn Hạ nói: phép chia này có số dư là 0,1.

– Bạn Thu nói: phép chia này có số dư là 0,01.

– Bạn Đông nói: phép chia này có số dư là 0,001.

Biết rằng chỉ một bạn nói đúng. Hỏi bạn đó là ai? do sao? (Đề thi HSG lớp 5, TP Hà Nội, năm 2002)

Giải

Cách 1:

*

Chiếu thẳng dấu phẩy ở số bị phân chia xuống thì phần thập phân là 01, phần nguyên là 0. Vì đó số dư vào phép phân tách đó là 0,01.

Thử lại: 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 (đúng).

Vậy bạn Thu nói đúng.

Cách 2: Số lượng những chữ số vào phần thập phân của số phân tách và thương là:

0 + 2 = 2 (chữ số)

Do đó số dư vào phép phân tách đó là 0,01.

Thử lại: 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 (đúng).

Vậy bạn Thu nói đúng.

Bài tập tự luyện:

1. Hãy tra cứu số dư vào phép phân tách 72,59 : 19 lúc thương lấy đến năm chữ số ở phần thập phân.

2. Hãy search số dư vào phép chia 475 : 21 lúc thương chỉ lấy đến nhì chữ số ở phần thập phân.

3. Hãy tìm số dư vào phép chia 739 : 7,2 lúc thương là số tự nhiên.

Xem thêm: Phong Trào Công Nhân Và Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mác, Soạn Sử 8 Bài 4 Ngắn Nhất:

4. Hãy tìm kiếm số dư vào phép phân tách 1456,3 : 12,4 khi thương chỉ lấy đến nhì chữ số ở phần thập phân.

5. Số bao gồm 1995 chữ số 7 khi chia cho 15 thì phần thập phân của thương là bao nhiêu ?