GIẢI ANH 9 UNIT 1 A CLOSER LOOK 1

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học những từ vựng và cách phát âm câu theo chủ đề những ngành nghề thủ công bằng tay truyền thống. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng cũng như gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary:

Dưới đó là tổng đúng theo từ vựng của Unit 1:

Artisan (n): thợ làm nghề thủ côngAttraction (n): điểm hấp dẫnAuthenticity (n): thậtCast (v): đúcCraft(n): Nghề thủ công, kĩ năng làm nghề thủ côngCraftman (n): thợ làm cho đồ thủ côngCross (v): đan chéoDrumhead (n): mặt trốngEmbroider (v): thêuFrame (n): khungHandicraft (n): thành phầm thủ côngLacquerware (n): đồ gia dụng sơn màiLayer (n): lớp (lá)Mould (v): đổ khuôn, sinh sản khuônPreserve (v): bảo vệ, bảo tồnRemind (v): gợi nhớSculpture (n): điêu khắc, trang bị điêu khắcSet off (ph.v): khởi hànhStrip (n): dàiSurface (n): bề mặtTeam – building: kiến thiết đội ngũThread (n): sợiTreat (v): cách xử trí (chất thải)Turn up (ph.v): xuất hiệnWeave (v): đan (rổ, giá), dệt vảiWorkshop (n): công xưởng, xưởng

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.

Bạn đang xem: Giải anh 9 unit 1 a closer look 1

Điền những động tự sau vào trong bảng. Một trong những chúng phải được sử dụng 2 lần. 

*

A cast B. Carve C. Embroider D. Weave E. Mould F. Weave G. Knit

2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B.

Nối những động từ làm việc cột A cùng với danh từ làm việc cột B 

A

B

 

1. Carve

a. Handkerchiefs, table cloths, pictures

1-b

2. Cast

b. Stone, wood, eggshells

2-d

3. Weave

c. Clay, cheese, chocolate

3-e

4. Embroider

d. Bronze, gold, iron

4-a

5. Knit

e. Basket, carpets, silk, cloth

5-f

6. Mould

f. Sweaters, toys, hats

6-c

b, Now write the corect verb forms for these verbs.

Viết lại dạng đúng của những động tự sau

Infinitive

Past tense

Past participle

1. To carve

I carved it

It was carved

2. To lớn cast

I casted it

It was casted

3. To weave

I wove it

It was woven

4. Khổng lồ embroider

I embroidered it

It was embroidered

5. To lớn knit

I knitted it

It was knitted

6. Lớn mould

I moulded it

It was moulded

 

3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong lớn more than one category.

Địa điểm tham qua ở đoạn bạn là gì? chấm dứt sơ thứ sau. Một từ rất có thể thuộc nhiều hơn thế nữa 1 mục 

*

4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box. 

Hoàn thành đoạn văn bằng phương pháp điền vào địa điểm trống từ phù hợp trong bảng

Attraction historical traditional handicrafts culture excercise

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1) historical site. I don’t think it has lớn be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people lượt thích going to.

In my town, the park is a(n) (2) attration because many people love spending time there. Old people vị (3) exercise & walk in the park. Children play games there while their parents sit and walk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) traditional market with a lot of things to see. I love khổng lồ go there because to lớn buy food và clothes, và watch other people buying và selling. Foreign tourists also lượt thích the market because they can experience the (5) culture of Vietnamese people, & buy woven cloth and other (6) handicrafts as souvernirs.

Pronunciation:

Stress on nội dung words in sentences.(Trọng âm câu)

Pronunciation:

5a. Listen to the speaker read the following sentences and answer the questions.

Nghe fan nói đọc hầu hết câu sau rồi vấn đáp câu hỏi 

Audio script:

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

A famous artisan carved this table beautifully.

Xem thêm: Viết Về 1 Cuốn Sách Mà Em Yêu Thích, Giới Thiệu Về Một Cuốn Sách Mà Em Yêu Thích

1. Which words are louder và clearer than the others? (Từ như thế nào được phát âm to cùng rõ hơn hầu như từ khác?)

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

famous artisan carved this table beautifully.

2. What kinds of words are they? (Chúng là các loại từ gì) 

Noun, Adjective, Adverb & Verb

3. Which words are not as loud and clear as the others? (Những trường đoản cú nào ko được hiểu to cùng rõ hơn phần đông từ khác?)

The, on, in , this, my, for

4. What kinds of words are they? (Chúng là loại từ gì?)

Article, preposition and Possessive adjective, and wh-question words.

b, Now listen, check, and repeat 

Bây giờ đồng hồ hãy nghe, kiểm soát và đề cập lại

In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, wh-question words, and negative auxiliaries (e.g. Don"t).

Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be (even if it is a main verb in the sentence), & auxiliary verbs are normally unstressed.

1. The Art Museum is a popular place of interest in my city.2. This cinema attracts lots of youngsters3. The artisans mould clay lớn make traditional pots.4.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Giá Trị Bản Thân Trong Cuộc Sống Của Bạn

Where do you like going at weekend?5. We shouldn’t destroy historical buildings.