Cho 1 12 lít halogen x2

     

Câu hỏi :

Cho 1,12 lít (đktc) halogen X2 tính năng vừa đầy đủ với đồng kim loại thu được 11,2 CuX2. Yếu tố halogen là


Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự thay đổi của đồ dùng chất.Hóa học nói đến các nguyên tố, thích hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học đôi khi được hotline là "khoa học trung tâm" bởi nó là ước nối các ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như thứ lý học, địa chất học và sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cung cấp trung học phổ thông, năm thứ nhất nên gồm nhiều bạn bè mới tới từ những vị trí xa hơn vị ngôi trường new lại mỗi lúc lại xa bên mình hơn. Được biết bên phía ngoài kia là một nhân loại mới to lớn và nhiều điều thú vị, một trang new đang chò hóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng thích hợp mã giảm giá