Dấu hiệu nhận biết và cách vẽ biểu đồ miền

     
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ Miền (địa lý)

b. Phương pháp vẽ biểu trang bị Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-20)

" data-medium-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=300" data-large-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9532" src="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png" alt="T-20" width="772" height="754" srcset="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png 772w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=150&h=147 150w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=300&h=293 300w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=768&h=750 768w" sizes="(max-width: 772px) 100vw, 772px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-20)

c. Biện pháp nhận xét biểu đồ gia dụng Miền (địa lý)

d. Phần đông lỗi thường gặp gỡ khi vẽ biểu đồ dùng Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-18)

" data-medium-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300" data-large-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9521" src="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png" alt="T-18" width="792" height="768" srcset="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png 792w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=150&h=145 150w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300&h=291 300w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-18)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-19)

" data-medium-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300" data-large-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9527" src="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png" alt="T-19" width="842" height="618" srcset="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png 842w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=150&h=110 150w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300&h=220 300w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=768&h=564 768w" sizes="(max-width: 842px) 100vw, 842px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-19)" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-74)

" data-medium-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300" data-large-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9841" src="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png" alt="T-74" width="770" height="768" srcset="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png 770w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=150&h=150 150w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-74)

e. Lấy ví dụ minh họa cụ thể biểu đồ gia dụng Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-75)

" data-medium-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300" data-large-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9844" src="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png" alt="T-75" width="888" height="768" srcset="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png 888w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=150&h=130 150w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300&h=259 300w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=768&h=664 768w" sizes="(max-width: 888px) 100vw, 888px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-75)

 Ví dụ khác

Bài 1.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết và cách vẽ biểu đồ miền

đến bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

(Đơn vị: ngàn ha)

Lúa

Năm

Lúa Đông xuân

Lúa Hè thu

Lúa Mùa

1995

2 421,3

1 742,4

2 601,9

2005

2 942,1

2 349,3

2 037,8

2010

3 085,9

2 436,0

1 967,5

2014

3 116,5

2 734,2

1 963,1

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất biểu hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của Việt Nam, quy trình tiến độ 1995-2014.

Xem thêm: Cách Điều Trị Rối Loạn Thần Kinh Thực Vật Được Không? Chặn Hệ Lụy Rối Loạn Thần Kinh Thực Vật

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-68)

" data-medium-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300" data-large-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9813" src="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png" alt="T-68" width="838" height="768" srcset="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png 838w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=150&h=137 150w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300&h=275 300w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=768&h=704 768w" sizes="(max-width: 838px) 100vw, 838px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-68)

Bài 2.

Xem thêm: Trọn Bộ Giáo Án Toán Mầm Non 5, Please Wait

mang đến bảng số liệu sau:

TỶ SUẤT NHẬP CƯ VÀ TỶ SUẤT XUẤT CƯ VÙNG ĐÔNG nam giới BỘ, GIAI ĐOẠN 2005-2014

(Đơn vị: ‰)

Năm

Tỷ suất

2005

200820102012

2014

Tỷ suất nhập cư

10,3

14,224,815,5

18,5

Tỷ suất xuất cư

3,1

4,84,93,8

7,3

Vẽ biểu đồ tương thích nhất biểu thị tỷ suất nhập cư, tỷ suất xuất cư và tăng thêm cơ học của số lượng dân sinh vùng Đông nam Bộ, giai đoạn 2005 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-07)

" data-medium-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300" data-large-file="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9457" src="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png" alt="T-07" width="812" height="742" srcset="https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png 812w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=150&h=137 150w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300&h=274 300w, https://dongphuctienan.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=768&h=702 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-07)