Cách tạo icon cho android

     

Tôi đã phát hiện ra rằng, những ứng dụng app android của tôi tất yêu sử dụng các icon tương thích, vấn đề đó làm cho các icon của ứng dụng xấu xí và có hình dạng kì quái trên các launcher khác nhau, vì vậy mà, cái phải giải quyết chắc hẳn rằng phải là tạo thành các icon tương xứng và hoạt động một cách hoàn hảo.

Tuyển dụng xây dựng android

Với các API > 26, hệ điều hành android sẽ tự động dùng icon tương thích, hoàn toàn có thể từ đó mà dẫn đến vấn đề về tiện ích icon trên những app tất cả sẵn, hệt như ví dụ sau đây.


*
*
*
*
*
*
*

Ví dụ : apk 7.0, API 24, Smart Launcher

Bài viết được đem từ nguồn tin tức chính thức của android:

https://developer.android.com/https://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_adaptivehttps://developer.android.com/studio/write/image-asset-studio#create-adaptive